Visst är de kul och roliga att studera pingvinerna på Antarktis. Kejsarpingvinen är den största och kan bli upp till en meter på höjden, Kungspingvinen är mindre och vackrare, men den är nästan utrotad p.g.a den olja som fås från den. Tecknigen har fått Kejsarpingvinens svartvita färg, men formen stämmer ganska väl med Kungspingvinens. Kejsarpingvinen lever i stora kolonier i det vackra men ogästvänliga Antarktis. Själv förvånas jag över att naturen kunnat skapa en fågel som klarar det rådande klimatet. Det omkringliggande havet är rikt på näring och det är förklaringen till att pingvinerna kan livnära sig överleva och fortplanta sig. Temperaturer på -50 grader i luften är inget ovanligt i denna miljö och säkerligen upplever pingvinen det varmt och skönt att dyka i plurret. Den höga salthalten, strömmar och havsdjupet gör att det finns öppet vatten omkring isbergen.

Själva fågeldräkten påminner om de niqabklädda kvinnorna i mellanöstern, kanske har de inspirerats av dessa fåglar vid männens resor på världshaven. I motsats till kvinnorna är fågelns färgval i svart logiskt, svart absorberar solens strålar omsatt till värme. Det rimmar sämre för kvinnorna i mellanösterns heta temperaturer, men där är avsikten att de ska lida.