Jag är nog mest känd som kärnkraftförespråkare, så länge som bränsleråvara till verksamheten finns. I dag vill jag bifalla Bosse i Kolmården ( insändare i NT) och blåsa i samma pipa. De vindkraftverk, som är byggda är enligt uppgift i laga ordning uppförda.Först idag öppnar Näringsministern för dialog med försvaret. Hon har rätt i att vi medborgare i stor uppfattning förvånas över Försvarets propåer om en säkerhetsrisk för flygverksamheten. Flyget har fungerat i mer än ett decennium inom Östergötlands län.

Varför försvaret tidigare under remissrundan i ärendet inte reagerat skrivs inte om. Vindkraftverken kan överflygas på en höjd av 350 meter och man kan fråga sig om inte det är tillräckligt över landområden. Till havs och i skärgården har jag upplevt lågsniffningar, men är nog av säkerhet ovanligt även där, med de farter stridsflyget har. Är nu vindkraftverken ett bekymmer för vårt försvar, så är det säkert än mer bekymmersamt för en eventuell fiende. Utnyttja det faktumet och utbilda svenska stridspiloter till experter på flygning bland vindkraftverk och låt fienden bli förvirrad och förfasad över alla dessa mistsignaler.

Vindkraftverk är inget man river förrän de har levererat och gett vinst på investerat kapital och är skrotfärdiga. Det bör gälla alla kraftslag. Försvaret får bakläxa. Det är inte rätt sätt och inget bra argument för att förhindra vindkraftverk. Ska de begränsas så ska det ske redan på planeringsstadiet.