Jag satt och konstruerade detaljritningar till en Solcellsbåt då nyheterna tog över och min förtvivlan över vad som sker i Ukraina. Jag blev tvungen att visa hur Charkiv såg ut år 2016 då jag besökte staden. Kontrasten till hur den ser ut idag är så ofattbar så varje förnuftig människa kan inte acceptera detta i sin tankevärld. Detta är oförlåtligt och må förövarens sista tid vid makten snart vara över. Han manipulerar hela sitt folk med osanningar och hur han kan inbilla sig att kunna lura sitt eget folk med detta är dömt att misslyckas och skulle han lyckas får även ryska folket stå till svars. Nu har han sett till att det Ukrainska folket har byggt upp sedan murens fall är ödelagt och satt sitt eget folk inför en framtida fattigdom. I detta läge är denna man mycket farlig, det är bara att vänta på ett nytt idiotiskt drag från denna människa som njuter av andras lidande och förödelse. Här några foto från ett härligt Charkiv.

år 2016
år 2016
år2016
Konserthus år 2016
Kyrka år 2016
Skulptur entré Restaurang år 2016

Detta bara några exempel på vad den ryska ledaren ohämmat förstör i sitt storhetsvansinne! Må han aldrig bli förlåten för detta missdåd mot Ukrainska folket. Det finns bara en plats för honom och det är att flyttas från sin högborg till GALGEN!