ASEA-ATOM 1967

Hans Norman, en dalmas, var chef på ASEA-ATOM:s anläggningssida, Tegnérporten i Västerås. Lennart var inhyrd konsult och arbetade för Rörprojektering AB, vars chef var Åke Orremalm, en välkänd herre inom cellulosabranschen. På ASEA-ATOM pågick projektering för byggnad och installation till Oskarshamn 1 (Atomkraftverk). Hans Norman var en driven tecknare på sprängskisser och drev igenom sina idéer utan rädsla för ändringar. Det fanns gott om pengar till projektet och cheferna var bortskämda och valde inte alltid det mest ekonomiska alternativet. I varje fall har inte Lennart förr eller senare varit med om så många tvära kast och ändringar under byggnadstiden. En man att minnas från den här tiden är värmlänningen Bo Nyqvist. En egen företagare med kontoret på fickan. Han hade två anställda, Göran Glad och en finländare Portlid. Den förre en utomordentlig präktig östgöte, som veckopendlade tillsammans med Lennart. Den andre en skicklig konsult. Göran var försiktig och höll ordning och Portlid arbetade med avfallshanteringen av utbränt kärnbränsle. Bo Nyqvist tog flyglektioner i Västerås flygklubb och betalade 90 kr/timme, vilket var en ansenlig summa då. Lennart var med på en flygning och den blev ett minne för livet. Efter en kraftig stigning och en ännu kraftigare störtdykning sa Lennart att ytterligare en sådan körning, så kommer planet att förorenas av en uppkastning. Då han tittade på Bo var han både blek och svettig i ansiktet och Lennart misstänkte att manövern var oavsiktlig. Efter den betan tackade Lennart nej till fler flygningar. Bo var en öppen och sällskaplig natur och en god affärsman och tydligen tillräckligt smart för att vinna vissa chefers fulla förtroende. Lennarts närmaste bordsgranne på högra sidan var en ung tös Ulla Narving, som stod i beredskap att gifta sig med en herr Mossberg. Hon var mycket pigg och talför och Lennart och hon hade många intressanta samtal i samlevnadsfrågor. Lennart minns henne särskilt bra därför att hon uppvaktade med en blomma då Lennart fyllde 30 år och samtidigt slutade sitt uppdrag på ASEA-ATOM. Det som var mest rörande var att hon med tårar i ögonen fällde uttalandet: ”Att nu kommer vi aldrig mer att ses, det är för sorgligt”. Lennart tröstade med att det kanske går fler tåg och att vi kommer att ses någon gång i framtiden. Hon har hittills fått rätt.

En annan sak Lennart vill framhålla är att Görans nyblivna fru Margareta flyttade upp till Västmanland. Hon var nyutbildad hushållslärarinna och såg till att Göran och Lennart dagligen fick lunch. Under en månads tid fick de varje dag en ny rätt att inta och Lennart var mäkta imponerad av hennes kunnande. Han berömde Göran för hans förutseende att aldrig behöva oroas för maten. Renskav var en av de rätter hon överraskade med och det var första gången Lennart bekantade sig med den karakteristiska smaken. Under tiden i Västerås bodde Lennart på ungkarlshotellet Jonas på Kopparbergsvägen. Det var ett rum med kokvrå med tillräcklig standard för tillfälligt boende. På det hotellet målade Lennart sin första oljemålning, solnedgång över havet, som Inga– Britt stolt ramade in med guldram och den hänger fortfarande i hemmet, som ett minne av en svunnen tid.

KärnkraftuppmaningOpinionSkapad av Fritz Lennart Andersson tis, november 04, 2014 17:26:36
Jag vänder mig främst till kärnkraftsmotståndarna i V, S, C och MP och rekommenderar dem ett besök i urberget. Det är angeläget att se vad som görs, vad som gjorts och vad som komma skall. 
Då man hör debatterna i Riksdagen fås intrycket att politikerna är okunniga om de verkliga förhållandena och de investeringar som görs för att ta hand om kärnbränsleavfallet.
SKB har en broschyr Upptäck underjorden där de inbjuder med följande devis:

Välkommen på en spännande resa 500 m ner i Urberget.
Jag gjorde den resan den 3 november 2014. Nedresan gick med bil i 14% lutning hela vägen ned till 450 m. Uppresan gick med en vertikal hiss med hastigheten 5 m/s. Här finns ett av världens få underjordiska laboratorier där man får möta världsledande forskning på nära håll och där Svensk Kärnbränslehantering AB utvecklar framtidens teknik.
Åsa Romson och Gustaf Fridolin talar ofta om förlegad och gammal teknik. De har fel, här gäller ny högteknologisk teknik för att ta tillvara kärnbränsleavfallet. De ska också påminnas om att redan använt kärnbränsle inte försvinner för att kärnkraftverk stängs. Kärnavfallet är vårt ansvar att ta hand om och den forskningen kan omöjligt stoppas.
Märkligt nog är tidsperspektivet 100 000 år litet i förhållande till urbergets ålder. Det var en av de viktigaste informationerna om urberget. 
Nu följer forskningens ord om detta: 
Använt kärnbränsle är farligt under lång tid. Därför ska det förvaras i en mycket stabil miljö, något man finner djupt nere i urberget . Där sker förändringar ytterst långsamt.
Urberget är nästan två miljarder år gammalt. Den tid använt bränsle behöver förvaras säkert är 100 000 år, vilket motsvarar en 10 000-del av bergets ålder. Om vi omsätter bergets ålder till en linjal på 2 meter, så är 100 000 år lika med 0,1 mm.
Ett par meter berg räcker för att helt stoppa strålningen från bränslet. Det som skulle kunna skada är om någon får i sig radioaktiva partiklar från bränslet via grundvattnet, men detta hindras av flera barriärer.
Bränslet isoleras i kopparkapslar ca 5 m höga, 12 st bränslestavar i varje kapsel. Dessa kapslar bäddas in i betonitlera . Leran har till uppgift att hindra korrosiva ämnen från att nå kapseln och skyddar kapseln vid mindre rörelser i berget. Om en kapsel trots allt skulle vara otät, fördröjer leran de ämnen som skulle kunna komma ut. Berget ger en stabil miljö och fungerar som ett filter, där kan eventuella radioaktiva ämnen fångas in.

Läget idag är att både Oskarshamn 1 och 2 läggs ned. Rivningen av O-1 har påbörjats. O-1:s historia, som kraftproducent är nu slut efter en tid från projekteringsstadiet till 2020 är 53 år. Även kraftverken Ringhals 1 och 2 sjunger på sista versen. Miljöpartiet har lyckats att felaktigt få genomslag att riva ner ett kraftslag, som är miljövänligt och nödvändigt för att i framtiden uppnå miljömålen.

I USA pågår idag utveckling av andra generationens atomkraft med ”fissionskraft” och där kämpar forskare idag att påverka politiker. Arbetet sker idag med privata medel och stöds bl.a. av it-gurun Bill Gates och andra finansiellt starka organisationer. Beräkningar över framtida efterfrågan av elkraft har visat att försörjningen av el. till världens miljonstäder och dess befolkning är omöjlig utan kärnkraft. Parallellt skall givetvis all sol-vindkraft utnyttjas och byggas ut i stor skala för att klara behoven. Dessa senare kan inte med bästa vilja i världen täcka behovet av el.enligt forskarna. Politiker bör lyssna på forskarna i detta avseende.