Jag tror ingen motsätter sig en lösning med förnyelsebar energi om förspråkarna konkret kunde visa en trovärdig konkret tidsplanering för utbyggnad av respektive nytt energislag, som har en verklighetsförankring och täcker vårt behov av elenergi. Till dess måste vi leva med kärnkraften och slippa alla MP-tokerier om hur farlig den är. All utvinning av elenergi är farlig på det ena eller andra sättet. MP vill belasta svenska skattebetalare med extra skatt för kärnkraftel för att rädda vår planet, samtidigt som Kineserna bygger 125 nya kärnkraftverk av samma anledning. Tala om naivism från MP:sida. Vill MP rädda världen från nedsmutsning bör de missionera utanför Sverige. Här hemma görs och har gjorts massor av investeringar, som hårt belastar vår industri, nu är det andras tur att följa efter. Svenska skattebetalare är med och betalar till reningsverk i Ryssland för att få bättre miljö i Östersjön i.s.f. att krav ställs, att de är skyldiga, att göra det själva. Det är klart att de är tacksamma när andra betalar.

Miljöpartiet har för närvarande stora framgångar i opinionsmätningarna, det är viktigt att de granskas och att det belyses hur skadliga de är för den enskilda människans ekonomi. Det hjälper inte ett dyft att vi belastas så ryggarna kröks, så länge den övriga världen inte tar motsvarande grepp inom sin industri, som vi gjort.

MP vill höja CO2-skatten vilket höjer bensinpriset ca 2 kr. Vi betalar redan idag drygt 12 kr/liter medan amerikarna betalar drygt 5 kr/liter. Var är det effektivast med åtgärder? En onödig fråga för den som tänker till.

Kärnkraftens risker kan aldrig negligeras, men den har kunnat hanteras under 50 års drifttid i Svenska kärnkraftverk och utveckling sker mot ökad säkerhet i de nya investeringarna. När det gäller kärnkraftsavfallets förvaring, så har den utarbetade metoden accepterats och den som kritiserar måste väl ändå erkänna att vi har redan ett eventuellt problem, vi har redan klampat i klaveret och kan knappast lasta det på någon annan. En yttrerligare 50-års period med kärnkraft gör varken till eller ifrån då det gäller kärnavfallet.

Elkonsumtionen kommer att öka i framtiden. Eltransporter med tåg och bilar planeras att öka, mindre fossilt bränsle. Det ökade elbehovet måste produceras någonstans och sker då lämpligtvis i större anläggningar främst i vattenkraftverk och kärnkraftverk, i mindre utsträckning med vindkraft, vågkraft, solkraft och biogasanläggningar.