Mycket kan hända i ateljén. Varför denna bild kom till har jag ingen aning om. En eftertolkning har blivit att människor som är instängda i en flaska visar, att de fastnat i dryckenskap, som ger dem alkoholproblem. Alkoholen är och har länge varit ett av samhällets största problem. Det är trevligt med nubbe och sill, om det stannade vid det, men tyvärr är det så trevligt, så det mådste upplevas fler gånger.

I alla släkter tycks det finnas personer som har alkoholgenen, som ger ett sug efter mera ganska snart efter, att de haft första ruset. Detta starka behov betraktas som sjukdom och de, som inte har genen har svårt att förstå att den som drabbas inte tar sig i kragen och slutar med att driva sig själv i fördärvet. Jag har varit vittne till många alkoholisters livsöde och ibland har det gett mig intrycket av, att det är ett självvalt sätt att leva. De i min närmaste omgivning med alkoholproblem har varit lite av karaktären, det spelar ingen roll, lev livet medan du har chansen, dåligt ansvarstagande för de sina etc. tills det varit försent.

Det går helt enkelt inte att ha roligt jämnt, dessutom blir det dyrt och ekonomin kraschar. I det läget är det mycket tragiskt och först då i den absoluta botten inser alkoholisten, att hjälp behövs mot alternativet, att leva ett liv på gatan som hemlös.

Själv har jag varit med om rejäla sjöslag många gånger. Min kroppsliga regulator har alltid satt stopp efter tre dygns supande, förhöjd kroppstemperatur, röda flammor på kroppen och olustkänslor. Numera tas endast några supar vid storhelger, i övrigt ett nyktert leverne.