En vän sa till mig en gång att jag var filosofisk. Det har jag aldrig reflekterat över, svarade jag, vad får dig att påstå något sånt? Jag kan ta ett exempel, sa han, vid ett tillfälle när vi satt och språkade sa du, att du hade ett förslag till hur politiska konflikter mellan länder skulle lösas. Det gick ut på att du skulle samla all världens utrikesministrar i en konfliktpool, sedan skulle de lösa varandras problem d.v.s. ingen av dem fick vara inblandad i det egna landets konflikt, på så sätt skulle konflikterna behandlas sett utifrån utan känslomässiga låsningar. Hur gick det sen? Det blev ingen verklighet för att det var bara din filosofi, och du och jag kunde inte åstadkomma en sådan konfliktpool. Förresten filosofer lever sitt eget liv och det är inte ofta en filosofi blir verklig. Nu gör du mig verkligen besviken, det är inte rätt att underskatta en filosofi, en riktig sådan kan rädda många människors liv.Blog ImageJag kom att tänka på förr och nu:

Jag vandrar längs vägen som luffaren förr, jag går för att motionera, men luffaren tiggde vid mången dörr, det behöver inte jag numera. Han var törstig och hungrig och gjorde ett dagsverke för mat. Jag är mätt och okunnig om, hur det är att ha tomma fat. Då luffaren var arbetslös, så hade han svårare än oss, vi kan dansa och äta med hjälp av vårt samhällsstöd, men luffaren åkte dit för lösdriveri och fick leva på vatten och bröd. Nog är det skillnad på förr och nu, förr var det sveda och nu svindleri.