Visst är det märkligt att så här i slutet på 2019 tänka på något annat än ett nytt år. Normalt skulle jag vara i färd med att förbereda det nya årets intåg, men istället tänkte jag på min snöskyffel, som står oanvänd och inte varit i bruk, visserligen kvarstår några dagar, kanske den klarar sig.

I samband med detta dök tankar på andra skovlar upp, som härrör från den tid, då jag arbetade med gasturbininstallationer. De skovlarna var stålblanka och välpolerade, de här har fått färger, som kan tolkas, som de inre spänningarna i materialet i driftläge. Inget som kan ses utan endast, som man kan föreställa sig, hur det kunde se ut, om de döda tingen fick en chans att uttrycka sig, innan de brister av utmattning. Rutnätet bakom är enbart ett skyddsnät, så att betraktaren inte ska utsättas för en flygande skovel vid ett eventuellt skovelhaveri. Det är höga varvtal och stora krafter i arbete vid gasturbindrift och skadorna blir stora och kostsamma. Det positiva är, att de är sällsynta, säkerhetsfaktorerna är höga, så titta utan rädsla. De haverier, som inträffat med gasturbiner har främst orsakats av de lättflyktiga bränslena, de orsakar olyckor i de flesta applikationer där de används och är inget som enbart gäller gasturbiner.

Idag tas skovelformerna fram i moderna datorstyrda maskiner, där operatören matar in den formel som ska gälla för den skovelmall, som ska kopieras. Skovlarna får exakt formgivning och skovelverkningsgraden blir optimal. Framgångarna har heller inte låtit vänta på sig. Ång-och gasturbinanläggningar säljs i stor utsträckning på export till många kontinenter där behov av elektricitet är stort. Även om ny teknik i form av vindkraft, solceller, solpaneler tar stora steg framåt, så kommer säkerligen ång-gasturbinanläggningar och kärnkraft ha sin givna roll även i framtidens energipolitik världen över.

Det kommer även att gälla den handvänliga snöskyffeln in i det nya året. Gott Nytt År och glöm inte att hålla dig varm om strömmen kommer att tryta, då kärnkraften avvecklas hos oss. Politikerna har tyvärr dålig koll på läget efter de utsagor, som sker från olika politiska partier och vi som inte kan lita på vad som sägs, vi får se till att hålla oss varma..