Jag tror att storleksbegreppen i effekt och energidebatten är förvirrande för de flesta av oss. Det är väsentligt att förstå vad politikerna slänger sig med för storleksbegrepp. Ibland har jag en känsla av att de inte själva vet vad de talar om.

Att en glödlampa har effekter mellan 15 till 100 watt vet vi säkert alla. Med utgångspunkt från watt visas nedan. Watt=W

1000 W=1kW (kilowatt).

1000kW=1MW (Megawatt) vanlig storlek på ett vindkraftverk är 1 till 2 MW.

1000 MW=1GW (gigawatt) motsvarar effekten på ett kärnkraftverk.

1000 GW=1 TW (Terawatt) ett ofantligt stort tal, som politikerna ofta använder.

Med ovan skrivna är det orimligt att politiker använder sig av den stora enheten TW. Krasst sett krävs 1000 kärnkraftverk för att uppnå effekten 1TW.

Lämpligt är då man jämför kärnkraftverk med vindkraftverk att använda enheten MW.

Ett kärnkraftverk på 1000 MW som ska ersättas med vindkraftverk på 2MW vardera resulterar i att 500st måste uppföras.

Enheter för energi erhålls genom effekt gånger tiden. För tiden 1 timma blir:

1000 Wh=1 KWh

1000 kWh= 1MWh (Ett vindkraftverk på 1MW i drift en timma är 1MWh).

1000 MWh= 1GWh (En represantiv storlek för ett kärnkraftverk i drift en timma).

1000 GWh= 1 TWh

Jämförelse mellan vindkraft på 1 MW och ett kärnkraftsverk på 1000 MW Elproduktion över tid.

Vinkraftverk på 1 MW Kärnkraftverk på 1000 MW

Dygnsproduktion 24 MWh; 24 000 MWh

Månadsproduktion 720 MWh; 720 000 MWh

Ovanstående förutsätter fullt uttagen effekt under hela perioden, vilket är orealistiskt, många faktorer spelar in för att det verkliga uttaget blir mindre särskilt för vindkraften.