Har du energi så tag en funderare på energin i en annan bemärkelse. Den farliga men nödvändiga energin för vår välfärd i vår västliga värld. Fler vill vara med och få det som oss. Vad krävs?

En uthållig energipolitik för framtiden och för en konkurrenskraftig verksamhet nationellt. Nationellt?, men gränserna är utsuddade och vi ska inte tänka nationellt, allt är globalt?

Livet är inte globalt, det är här och nu där vi arbetar och andas. Får vi inte energi till vår verksanhet i ekonomisk ordning, så klarar vi oss inte i.f.t. andra länder. Vi ska inte inbilla oss att de tänker på oss.

England, Frankrike, Finland, det finns fler, satsar på kärnkraft, därför att de ska få ner koldioxidutsläppen. Vi har riskerna i vårt närområde förutom våra egna numera ålderstyngda kärnkraftverk. Centerpartiet har sedan 1976 motarbetat kärnkraftutbyggnaden i Sverige och är ur den synpunkten ett utomordentligt kostsamt parti för Svenska skattebetalare. De har propagerat för farliga kärnkraftolyckor och skrämt upp befolkningen. Den långsamma döden med fossila bränslen har de inte talat om i samma utsträckning, den får smyga på oss.

Socialdemokraterna stoppade forskningen och utvecklingen av kärnkraften där vi i Sverige låg långt framme. Avfallsfrågan är därför inte löst, riskerna är inte reducerade i den omfattning de kunde ha varit om forskningen hade fått fortlöpa. Kärnkraftforskning innebär också att öka säkerheten, att tillgodo ta avfallet, att förädla det och att minska nedbrytningstiderna, som idag är allt för mångåriga. Allt detta har försummats, det är förlorad tid, nu gäller det att skynda på. Att betrakta kärnkraften från andra infallsvinklar, låt svenska forskare arbeta med ämnet, vi kan lika gärna vara först här än att bränna upp våra skogar för att erhålla den energi vi behöver (biobränsle).

Miljöpartiet är härnäst den största energidödaren. De ska ha ny teknik, men vilken är vagt framställt. Vindkraftverk? De kräver att det blåser, men inte storm. Ett kärnkraft på 1000 MW, som ska ersättas med vindkraftverk kräver 500st på 2 MW. Placera ut dessa i kustnära områden eller i fjällen, inte särskilt lockande för milljön. De vill satsa på järnvägar, spårvägar men de talar inte om var elen ska tas ifrån för driften av tåg och spårvagnar.

För att få elektricitet krävs en ånggenerator, ofta ångpanna, för leverans av ånga till en ångturbin, som i sin tur driver en generator, som alstrar el. Elektriciteten omvandlas till distributionsvänligt utförande i en transformator och går ut på elnätet. Men för att få ånga krävs någon form av bränsle till ångpannan. Bränslen, uran (kärnkraft), kol, olja, gas, sopor, biobränslen. Att få el utan ånga sker endast i solkraftverk, vindkraft, vågkraftverk och vattenkraftverk. Det är bara att välja. Inget är riktigt bra , alla har sina begränsningar och faror.

Vi har som tur är naturen med oss, då det gäller våra vattenkraftverk, men det har krävts stora naturingrepp för byggnad av dammar för att ha tillgång till jämna vattenflöden till vattenturbinerna. Dammbrott kan orsaka stora översvämmade områden, men har hittills kontrollerats och undvikits.

Det krävs en mix av alla dessa alternativ till en politisk ekonomisk lösning. Miljöpartiet och Centerpartiet är inte de rätta att klara denna mix. De är för fokuserafe på de begränsande energislagen, som inte ger tillräcklig kapacitet och räds de nödvändiga stora besluten. Sparidén ska inte negligeras, men vi kan inte vara ensamma, det är en droppe i havet. Alla måste vara med utanför Sverige. Lika svår uppgift, som att få fred på vår jord.

Låt näringslivet vara med och styra i energibesluten för Sverige. Det är de som ska skapa lönsamma arbeten för vår fortlevnad.Blog Image