www.vulkan.se

En sjösättning utan champagne har publicerats på vulkan. Boken består av ett urval av de prosastycken som finns i den tidigare boken Kort-Kort med eller utan knorr. Anledningen till nyutgåvan är dels för att vulkan har kommit till och dels för att det gav mig möjligheten att sortera upp den tidigare boken i en prosabok och en diktbok. Den senare är tidigare omtalad med titeln Diktvärk. Observera att det inte är fråga om stavfel utan stavningen härleder till att dikter värker fram. Diktvärk har således skapat diktinnehållet, som är diktverket. En annan stor fördel med nyutgåvorna är att de kan köpas på vulkan till ett gynnsammare pris än vad som tidigare varit möjligt plus att den som vill ladda ned böckerna digitalt till sin egen dator kan göra det till ett ännu lägre pris.

Det nya året har startat och jag önskar alla läsare ETT GOTT NYTT ÅR!

Blog Image