Efter ritten kommer efterrätten, då ryttaren efter att ha konstaterat att han själv klarat fallet, tillser hästens bakdel.

Skadorna är lindriga, enbart huden har fått några smärre skador, hästen visar inga tendenser till ömhet eller smärta. Ryttarens föräldrar har hamnat under hästen och förklaras av att han först nu tänker på vad dom kommer att säga om fallet. De visar glada miner, de brukar alltid göra det för att ge sin son uppmuntran även då det har gått snett.

Hästen tittar nyfiket på vad ryttaren har för sig. Den förväntar sig kanske, att få en havrepåse om halsen och sen ledas in i sitt bås.

Spontanteckningsavsnittet avslutas med den här bilden.