Den okända kan representera vad som helst, den blinda, som kan spela, fågeln som kan kvittra och döden, som är tyst.

Den okända är den hemlige, den som gör en nyfiken, den som skapar frågor. Vad menas?

Driver han med oss? Det är bara konstigheter, det finns mycket konstigheter i konsten, som retar, kanske det här är en sådan bild, som retar. Jag kan inte svara, det är betraktaren, som ska svara, vad han eller hon får det till, jag har bara gjort den och vet inte varför. Den är svår att härleda till något annat än ett hopplock av ting och händelser till en bild, som det undermedvetna har skapat, för att tala om, att man behöver inte förstå allt.

Sätter jag mig själv, som betraktare kan jag tolka bilden:

”Av en man, som är blind för sin omgivning, tycker om fåglar och musik, men egocentriskt behåller det inom sig själv.”

En annan tolkning är att mannen går omkring med dolda avsikter, han gör sken av att vara en spelman, men är i verkligheten en fågeltjuv.

Med dessa exempel vill jag bara visa, att frågan till konstnären om vad bilden föreställer är egentligen ointressant, eftersom det är du som betraktare, som bestämmer vad du ser och ser du ingenting, som sätter igång din fantasi, så är bilden ointressant för dig och betyder då heller ingenting.

En annan betraktare däremot kan bli förtjust och vill absolut ha den tavlan och är beredd att betala för den. Jag har råkat ut för personer, som fått välja fritt ur mitt sortiment, och som har valt bilder, som jag tänkt kassera.