Det brukar heta att nu går skam på torra land, men nu har den gått till sjöss! Radioaktivt avfall och kemiska vapen dumpade i Östersjön på svenskt nationellt ekonomiskt område. Den presenten kommer från vår granne Ryssland. UD har fått information under socialdemokraternas regeringsinnehav. Regeringen hemligstämplade, men gjorde ingenting av ekonomiska skäl?

Vad ligger bakom ett sådant beslut? Är det rädsla för den store grannen, eller feghet? I ett sådant ärende får det inte finnas feghet, då alla nationer runt Östersjön berörs och med säkerhet skulle stödja en stark not mot Ryssland och krav på bärgning. Det som nu kommer att bli intressant är hur den nuvarande regeringen kommer att agera. Förhoppningsvis värna om de människor som i framtiden kan komma till skada för ryssarnas oansvariga handlande.

Någon typ av mätning för lokalisering av området och en övning med en miniubåt för att röna ut ett nästa steg. Även EU borde vara en instans, som intresserar sig för fallet och pressar Ryssland till att sluta med att förgifta Östersjön. Det räcker gott med det skrot,som redan finns efter 2:a världskriget. Kanske någon Miljöpartist kan lämna ett bra förslag?