Bygget är en bild där basen pekar ut var stegen ska stå, vilket arbetaren säkert förstår lika bra utan basens medverkan. Det finns alttid folk, som tror sig ha större betydelse än vad de verkligen har. Basens funktion borde vara att planera dagens arbete och i ett morgonmöte delge arbetarna om vad som ska göras, vem som har ansvaret och då det enligt tidplanen ska vara klart. Därefter är arbetarna ansvariga att utföra arbetet på ett hantverksmässigt skickligt sätt och skyldiga att ta kontakt med basen om inte arbetet framskrider som det ska. Då ska basen träda in med sin kunskap, lösa problemet och leda arbetet i rätt riktning mot uppsatta mål.

Arbetet utförs intill en brant, det vittnar den undermåliga gränsmarkeringen om, här bör ett stabilare räcke sättas upp. De två personerna på bilden bär skyddshjälmar och det är ett krav på den här arbetsplatsen. Arbetaren använder föredömligt hakbandet medan basen har försummat att montera sitt. Det är inte ovanligt att den som kräver att andra ska, inte själv följer de regler som gäller. Det ser vi inte minst inom politiken och det visar att människan har en benägenhet att vilja styra och ställa med andra, medan det är svårare att styra sig själv.

Nu kan vi inte alla få göra vad vi vill och när vi vill, även om det för individen skulle kännas bäst. Det finns något som heter plikt och att göra själ för sin lön och kan vi följa den regeln, så är det bra för våra företag, men inte alltid för välbefinnandet. Bilden bygget gav den här gången impulsen till att skriva om arbete och villkor, en annan gång ger den kanske en annan impuls, om klättring till högre höjder eller i karriären.