Jag tackar mina läsare för visat intresse av det jag skriver på mina bloggar. Jag kan se på statistiken att jag har mellan 150 till 350 läsare per dag och som mest ca 2400 i veckan. Läsarna är spridda mellan världsdelarna och dess länder.

Det finns läsare i 58 länder varje vecka, störst antal i Europa ca 1300, USA ca 300, Asien och Sydostasien 150, Sydamerika 30, Ryssland 12, Ukraina 8, resterande i övriga länder. Statistiken visar inte vilken blogg, som går bäst. Lizette Fransk bulldogg, Fritz Lennarts blogg, Politik blogg graderas i nämnd ordning. Lästiden vid varje besök ligger mellan 4 till 5 minuter.

Det märkliga är att endast en kommentar har gjorts sedan årsskiftet. Beror det på vad?

Om någon undrar varför jag skriver, så är det, att med så många läsare är det både roligt och stimulerande. Om vi ser på det lägsta antalet per dag 150 stycken, så motsvarar det 5 skolklasser med vardera 30 elever. För mig är det en hisnande siffra, som förpliktar.

Nu är jag ingen lärare, mycket av det jag skriver är ett försök att få med både allvar och humor i texterna. Hur jag lyckas med det är ni som läsare, som avgör. Så länge ni läser och följer inläggen kommer mitt intresse att kvarstå.

En annan statistik är den ekonomiska beroende på Coronaviruset!

Ibland går det upp, och nu går det ner!