Centerpartiet har gått ut med att det ska vara bensinfritt i Svenska bilar 2020 och oljefritt i oljeeldade fastigheter 2025. Sverige skall vara först och världsbäst i utveckligen av miljövänliga alternativa bränslen. Som svensk skattebatalare ropar jag HJÄLP OCH ÅTER HJÄLP!!

Varför ska vi vara bäst och belastas hårdare än våra konkurrenter? En förklaring är att Maud Olofsson och hennes vapendragare Andreas Carlgren vill stoltsera och utge sig för att vara de största visionärerna och bli historiska. Jag har inte hört ett ord om vilket miljövänligt bränsle de tänkt sig ska ersätta bensinen. Det kan väl inte vara etanol framställt på svenska grödor? Det är i så fall en flopp.

De har redan åsamkat oss merkostnader på elen genom sitt motstånd mot utveckling och utbyggnad av kärnkraften. Vilka är deras alternativ där? Vindkraft och solkraft har sina begränsningar. Berätta mer istället om visionen hur Sveriges energiproblem ska lösas. Den ryska gasen förkastas här, men välkomnas i Tyskland. Det kunde väl gå att avtala om bestämmanderätten över en egen huvudventil till Sverige. Ryskskräcken gör sig alltid påmind. De är ändå en granne med en stark ekonomisk utveckling. Nu föreslår Putin tankbåtar istället för gasledningen. Båtarna blir antagligen förbjudna att gå till Svensk hamn?

Det skulle förvåna mig om de får de andra riksdagspartierna med sig, ja miljöpartiet får sig väl en törn, var de nu ska höra hemma, eller ska socialdemokraterna också vara beredda att köra en redan hårt drabbad bilindustri i botten. Riksdagsfolket själva har givitvis råd, för dem är det inget problem, men för oss andra normalinkomsttagare bli det att ställa bilen. Bensinåkarna kommer tydligen att kramas på extra pengar som ska satsas på forskning. Det måste vara bättre att ta fram alternativa bränslen, som vi folket kan tro på. Det är bra med målsättningen i sig, men den ska ske utan att belasta Svenska folket. Sök pengar i EU eller i andra internationella instanser. Det finns säkert andra som vill vara med och hjälpa till att få en bättre miljö på vårt klot.

Det där att alltid tro sig om att vara först och bäst är ganska tramsigt. Öka samarbetet och fördela kostnaderna på de stora biltäta områdena i Europa, de som verkligen förorenar i större utsträckning än svenska bilister. Det är mängden bilar som avgör mängden av föroreningear.Blog Image

– En dynamo på cykeln, kan det vara något? Kom igen med vad det är för bränslen som ska ersätta bensin respektive olja?