Kritteckningarna är ett bra sätt att kombinera tecknande och färger. Här växlar motiven med minnesbilder ur verkligheten och sådana bilder som är sammansatta av fantasiskapelser. Även här är inte tekniken det mest avgörande, utan resan till en färdig bild är väsentligare för mig i mitt skapande. Först då det kravlösa skapandet kan ske uppnås den maximala njutningen under arbetets gång, däremot då bilden är klar är det inte säkert att tillfredställelsen är så stor. Den tillfredställelsen är säkert större då det varit höga krav innan och slutresultatet har blivit bra. Det är bara att välja vad det är man vill uppleva med sitt skapande.

Det är i varje fall bättre att göra något än inget alls. Släppa på hämningarna och låta det ske som sker. Det är mycket av min paroll i min konstutövning, om sedan andra tycker att det är skräp, så låt dem tycka det. Denna min inställning har gjort att jag själv blir överraskad många gånger under mitt arbete och den överraskningen vill jag inte gå miste om, för att den är en av drivkrafterna bakom lusten att skapa i kombination med nyfikenheten av vad som kommer att åstadkommas.

Det är det som är roligt och eftersom det är ett fritidsarbete för min del, så ska det vara lustfyllt och roligt.