Ett dödsbo säljs ut på auktion. Arvingarna kan inte komma överens om en rättvis delning och ingen av barnen vill driva hemmanet vidare. Fastighet och lösöre säljs, sedan sker en delning mellan barnen. En allt vanligare lösning i det industriella samhället. Sparsamt med folk, dålig konkurrens i utropen ger ett klent resultat. Några släktingar passar på att ropa in en del minnessaker, som för dem har affektionsvärde. I övrigt går allt bort till struntsummor. Känslan är ändå att det är skönt att det blir ett slut, tvist har undvikits och livet kan gå vidare. En av arvingarna skall använda sin andel av pengarna till en bostadsrätt, centralt i Norrköping för att familjen vill att deras barn ska få närma till universitetet.