Avsnitt 3.

Akvarellmålningar räknar jag till mina små experiment, ett intressant sätt att prova vad som kan åstadkommas med transparenta färger. Dessa kan ibland tappa sin genomskinnlighet när för många lager av olika nyanser läggs på varandra. Det är lätt att det blir så då skickligheten inte är tillräckligt stor. Det är fel att inte försöka och det är fel att förkasta det som inte är perfekt, det är något som arbetats fram med möda. Det lyckade är oftast ett resultat, som har gått snabbt att få fram. Varför ska då inte ett arbete som krävt mycket tid få visa vilka svårigheter som har förekommit, innan bilden har slutförts. I det följande kommer betraktaren att själv kunna avgöra vilka arbeten som som har skapats med flyhänt handlag, respektive där trögheten att komma till resultat har varit för handen.

Vattenlösliga färger och dess rinningar är svårt att behärska och sker slumpvisa effekter någonstans, så är det just i akvarellmålning. Att kunna ta tillvara på dessa och få ett bra resultat, kanske just det är skickligheten hos en akvarellmålare. Jag har imponerats av många konstnärers färdigheter och aldrig förstått hur de bär sig åt, för att nå så fina resultat. Själv har jag aldrig gett upp, utan varit nöjd med det jag har kunnat åstadkomma, jag tror inte man ska jämföra sig med andra, det personliga kommer fram genom den nivå man själv kan åstadkomma och blir ett signum för de egna arbetena.