Det som pågår mellan de kriminella gängen påminner om gamla tiders blodshämnd. Våld som vapen för att lösa konflikter är det sämsta alternativet. Många historiska händelser vittnar om detta. Människans känsliga karaktär och oförmåga att föra en objektiv dialog övergår i ilska och våldshandling. Hade vi förmågan att stilla vår impulsiva handling genom att tänka ordet konsekvens vore mycket vunnet. Idag hinner ingen tänka efter därför att vapnet avfyras av en icke tänkande individ. En människa som inte mognat innan den blir anlitad i brottslig handling och inte har förmågan att förstå konsekvensen av sitt handlande. Det talas om så unga individer som 8-åringar som anlitas och får en sedel för vakthållning respektive paketleveranser med narkotika innan de ens vet vad paketen innehåller. Lättförtjänta pengar för ett barn som vill handla godis eller något annat spännande. Vilken unge kan motstå detta? Möjligen den som hemifrån får information om följderna av ett sådant handlande. Det är lätt att bli bortskämd med pengar och de möjligheter de ger. Den farliga brottsliga vägen har beträtts och ögonen på de äldre ungdomarnas tillgång till vapen och rikedom sporrar till fortsatt utveckling på brottets bana.

När ett samhälle blivit så dåligt och okontrollerat med mängder av vapen och narkotika förstår menige man att det räcker inte med myndigheters ingripande. Det krävs att allmänheten uppgraderar sin medvetenhet och tar ansvar för sina barn och ungdomar. Det går aldrig att nå nolltolerans, men det ska gå att kunna bli succesivt bättre. Ett sätt kan vara att i SVT-nyheter dagligen har information om konsekvenserna av att begå brott. Nu prioriteras häftiga spännande thrillers, som gör brottslingar till hjältar. De skjuter vilt omkring sig och poliser staplas på hög, då de faller offer för brottslingars kulsprutor. Sannerligen inte uppbyggligt i dagens samhälle där narkotikan flödar. Låt människor köpa denna sorts filmer, de behöver inte visas för allmänt påseende i TV1 och 2. Visa hellre filmer på ungdomar som lyckas i sina karriär i olika branscher. Både lärorikt och spännande för våra ungdomar som vill något positivt med sina liv.

Jag vet lönlösa skriverier, men en röst är bättre än ingen alls.

Livet är som solen varje dag om något görs!