Nu nås vi av nyheten att Putins mål är att återvinna all förlorad mark till ett förenat Storryssland och ett folk som styrs i laga diktatur. Må Rysslands folk stoppa detta innan de är totalt kuvade under denna härskare. Ryssland har inte förlorat något, de har genom sina tidigare ledare efter murens fall, ledare som Gorbatjov ville tro på att få Ryssland in på en demokratisk väg och ett sundare förhållande till Europa och betraktas som Europier och i förlängningen ett fredligare förhållande till USA. Tyvärr gjorde den onyktre Jeltsin ett olyckligt val då han valde Putin som sin efterträdare. Ukraina är det femte land som utsätts för den ryska krigsmaskinen. Allt vittnar om att det kommer att fortsätta.

Att ett land med så goda förutsättningar och med rikliga tillgångar på gas, olja och fina nyproducerade hamnanläggningar och pipelines lät dessa stora investeringar ha till uppgift att bygga upp en krigsmaskin i stället för att värna om sitt folks ekonomiska status är en gåta. Varje nation som storskaligt satsar på militär styrka för ett anfallskrig och stora investeringskostnader måste någon gång använda vapnen, annars är investeringarna endast ett liggande skrotupplag. Den rätta vägen är därför nedrustning och dialog mellan planetens nationer att hålla sina vapeninvesteringar transparenta och begränsade. Som läget är idag är det en utopi. För ett land som Ryssland struntar blankt i överenskomna avtal, begår krigsbrott och negligerar fullständigt människors rätt att leva fredligt. Vad sker då?

Det som sker då är att alla länder som känner sig hotade rustar till försvar till enorma belopp, som i stället behövs för andra viktiga uppgifter som att värna om planetens fortlevnad. Detta pågår i detta nu på grund av att Ryssland fortsätter med sina meningslösa förstörelsekrig för att ändra geografiska gränser, som motverkar frihandel och globalisering. Denna har nu fått sig en smärtsam knäck och försvårar i dagsläget leveranser mellan länder med kraftiga prishöjningar på elenergi, bränsle och livsmedel. Allt detta beroende på den lille storhetsvansinniga ryska diktatorns felkopplade hjärnvindlingar. Vi går med andra ord mot en dyster framtid just i denna vårens tid då våra studenter springer ut och sjunger om den ljusnande framtid är vår. Jag hoppas studenterna får rätt och Putin fel. Det gäller bara att ryska folket inser det och revolterar i tid.