En kan bara undra hur länge ryska folket orkar leva under trycket från sin regim. Sista gången jag skrev något om Kreml-gänget så hade i varje fall ett sextiotal boende i Ryssland läst inlägget. Det gladde mig, sedan har jag ingen aning om vem som läste det, förhoppningsvis önskar jag att det var någon som vaknade till och förstod varför butiker slog igen och europeiska företag lämnade landet. Ryska folket kan näppeligen vara mindre för frihet än andra folk, ingen vill väl leva i en diktatur. Livet är oss alla kärt så länge lidandet håller sig inom rimliga gränser från smärta och sjukdom. Ryska folket får oförtjänt lida av skammen för vad regimen ställer till med.

Ukrainarna har motstått kriget i 3 månader och fått många städer sönderbombade till ruiner med ett otal invånare dödade och skadade. De som faller i ryssarnas händer som fångar har säkert mist sitt hopp om att bli utväxlade efter de farhågor för framtiden som har presenterats. Jag kan fortfarande inte förstå den idiotiska idén att någon vill utplåna ett helt folk, ett sådant vansinnesdåd kommer aldrig att glömmas och må de ansvariga komma att få stå till svars.

EU har enats och en sjätte sanktion träder i kraft, alla sanktioner drabbar också oss själva genom alla prishöjningar på bränsle och livsmedel. Här blir vi medvetna om hur både Ryssland och Ukraina är värdefulla som veteleverantörer och att 22000 ton ligger fastlåst i Ukraina beroende på att Ukrainas hamnar är blockerade p.g.a kriget och att svälten ökar på den afrikanska kontinenten.

Jag undrar hur ryska ledarna tänker när de sätter sig själva och folket i sådan dålig dager att de får hela västvärlden mot sig med undantag av Turkiets Erdoğan som står med ett ben på vardera sidan om öst och väst. Han kanske gör som flundran och undrar om gäddan är en fisk.

Blås av kriget och bete er som civiliserade människor, vad har ni annars på detta klot att göra? Hade inte gravitationen hållit er kvar här skulle ni ha kastats ut med en lätt spark i baken!